FAQ

Đây là nội dung FAQ hướng dẫn sử dụng.

Current Page
  1. Home
  2. Board
  3. FAQ

Forum List
No. Category Title Posted by Date View Rocommend Rate
9 Q. Tôi muốn biết về chính sách đổi trả hàng. 하태걸 2019-11-08 13:16:27 93 0 0points
8 Q. Trong trường hợp nào thì không thể trả lại hàng? 하태걸 2019-11-08 13:16:12 103 0 0points
7 Q. Chi phí giao hàng là bao nhiêu? 하태걸 2019-11-08 13:16:02 102 0 0points
6 Q. Thời gian giao hàng là bao lâu? 하태걸 2019-11-08 13:15:54 90 0 0points
5 Q. Tôi muốn thay đổi phương thức thanh toán sau khi đã đặt hàng thì phải làm thế nào? 하태걸 2019-11-08 13:15:37 86 0 0points
4 Q. Tôi muốn đổi địa chỉ nhận hàng sau khi đã đặt hàng thì phải làm thế nào? 하태걸 2019-11-08 13:15:27 83 0 0points
3 Q.Tôi muốn biết thông tin chuyển khoản 하태걸 2019-11-08 13:14:49 100 0 0points
2 Q. Phải làm gì khi mất password? 하태걸 2019-11-08 13:14:34 94 0 0points
1 Q. Cách thay đổi thông tin hội viên như thế nào? 하태걸 2019-11-08 13:14:25 101 0 0points

Prev
  1. 1
Next
맨위로

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close